Menu
Your Cart

Поверителност

Декларация за поверителност

Защитата на личните данни е от голямо значение за нас и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Нашата политка за поверителност определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

Антон Петров Терзиев (наричано по-долу "ние") е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.

Кой има достъп до Вашите данни?

Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?

За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Къде съхраняваме Вашите данни?

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП"), но също така могат да бъдат прехвърлени и обработвани в страна извън ЕИП. Всеки случай на прехвърляне на Вашите лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони.

За трансфери извън ЕИП, ще използваме Стандартните договорни клаузи и Защита на неприкосновеността на личната информация за страните, за които липсва адекватно решение от страна на Европейската комисия.

Какви са Вашите права?

Право на достъп

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на преносимост

Когато обработваме Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Ако имате профил в сайта, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

Право на изтриване

Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от нас по всяко време, освен в следните ситуации:

 • в момента сте в процес на комуникация с наш служител по разрешаването на зададен от вас въпрос

 • имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена

 • имате неуреден дълг към нас, независимо от начина на плащане

 • ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години

 • Вашият дълг е бил продаден на трета страна през последните три години или една година за починали клиенти

 • Вашето заявление за кредит е отхвърлено през последните три месеца

 • ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимен интерес. Ние няма да продължим да обработваме личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Право да възразите срещу директния маркетинг

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг. Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:

 • като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел

 • като редактирате настройките във Вашия профил

Право на ограничение

Имате право да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 • ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес, ние ще ограничим обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.

 • ако претендирате, че Вашите данни са неточни, ние трябва да ограничим обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.

 • ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им.

 • ако вече не се нуждаем от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Как можете да приложите Вашите права?

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на sales@branditi.com

Служител по защита на личните данни

Определихме отговорници по защита на личните данни, за да гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин. Можете да се свържете с нашия служител по защита на лични данни на sales@branditi.com

Право на подаване на жалба към надзорен орган

Ако смятате, че обработваме Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.

Актуализиране на нашата Политика за поверителност

Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.

Онлайн покупка

Защо използваме Вашите лични данни?

Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн пазаруване в нашия уебсайт, като обработваме Вашите поръчки и връщания на артикули чрез нашите онлайн услуги и Ви изпращаме известия за статуса на доставка или при възникване на проблеми с доставката на Вашите артикули.

Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме плащанията Ви. Също така, ще използваме Вашите данни, за да можем да разглеждаме жалби и гаранционни въпроси във връзка с продуктите.

Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират, да валидират предвидената от закона възраст за онлайн пазаруване, както и за да потвърдят адреса Ви пред външни партньори.

Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме следните категории лични данни:

 • информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер

 • информация и история на плащанията

 • кредитна информация

 • информация за поръчките

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например към компании за валидиране на Вашия адрес, комуникационни агенции за изпращане на потвърждение на поръчката, складови компании и доставчици във връзка с доставката на Вашата поръчка. Доставчици на платежни услуги за Вашето плащане. Кредитни референтни агенции за идентификационни и кредитни проверки и агенции за събиране на вземания.

Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни е необходимо, за да изпълни услугата за управление и доставяне на Вашата поръчка.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите данни докато имате активен профил в уебсайта. След закриване на профила, Вашите данни ще бъдат изтрити. Ще премахнем всички лични данни от поръчките създадени преди 1825 дни.

Директен маркетинг

Защо използваме Вашите лични данни?

Ще използваме Вашите лични данни, за да ви изпращаме специални предложения, информационни проучвания и покани чрез електронна поща, текстови съобщения, телефонни разговори и обикновена поща.

За да подобрим Вашето преживяване в уебсайта, ще Ви изпращаме подходяща информация, ще Ви препоръчваме продукти, ще Ви напомняме за артикули, останали в кошницата Ви за пазаруване, и ще Ви предоставяме персонализирани оферти. Всички тези специализирани услуги се основават на Ваши предишни покупки, артикули, върху които сте кликнали, и на информация, която сте ни изпратили.

Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме следните категории лични данни:

 • информация за контакт, например имейл адрес, телефонен номер и пощенски код

 • пол (в случай че решите да ни предоставите такава информация)

 • върху какви продукти и оферти сте кликнали

 • история на пазаруването

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на услугите, посочени по-горе, например към медийни агенции и технически доставчици за разпространение на маркетингова информация във физически или дигитален формат. Никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие за получаване на директна рекламна и маркетингова информация. С изключение на рекламни материали по пощата и каталози, които ще Ви бъдат изпращани въз основа на легитимния ни интерес.

Право да оттеглите съгласието си:

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време и да се откажете от директния маркетинг. Ако го направите, няма да може да Ви изпращаме допълнителни предложения с цел директен маркетинг или всяка друга информация въз основа на Вашето съгласие.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:

 • като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел

 • като редактирате настройките във Вашия профил

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще запазим Вашите данни, предоставени за директен маркетинг, докато не оттеглите Вашето съгласие или не изтриете Вашия профил.

Моят профил

Защо използваме Вашите лични данни?

Ще използваме Вашите лични данни, за да създадем и управляваме Вашия личен профил, и за да подобрим Вашето преживяване в нашия уебсайт.

Ще Ви предоставим историята и всички подробности за поръчките Ви и ще имате възможност да задавате настройки на профила си (включително предпочитания за специални предложения и маркетингови съобщения). Също така ще Ви предоставим лесни начини да поддържате точна и актуална информация, като например данни за контакт и информация за плащане. Освен това, ще имате възможност да запазите артикулите в кошницата си за пазаруване, както и възможност да оцените и прегледате продуктите, които сте закупили от нас. За да Ви предоставим препоръки за съответния артикул, ще обработим навигацията и сърфирането Ви на нашия уебсайт, историята на пазаруването и отзивите за продукти, както и данните, които сте ни изпратили чрез профила си.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги. За оптимизиране на нашия уебсайт използваме агенции и инструменти за анализ и оценка на продукта.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни от профила Ви е въз основа на съгласието, което давате при създаване на Вашия профил. Обработването на Вашите лични данни с цел да Ви бъде предоставена съответната информация за продукта е въз основа на легитимния ни интерес.

Право да оттеглите съгласието си:

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време. Ако го направите, профилът Ви ще престане да съществува и няма да Ви предоставим горепосочените услуги.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите данни докато имате активен профил. Имате право да закриете профила си по всяко време. Ако решите да го направите, профилът Ви ще престане да съществува и ще се счита за неактивен. Ще запазим Вашите лични данни в случаите, когато това се изисква от закона, или ако има неуреден правен спор. След като профилът Ви бъде прекратен, Вашите данни ще бъдат изтрити.

Право да възразите срещу обработването на Вашите данни:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимния ни интерес, като се свържете с sales@branditi.com. След това профилът Ви ще бъде изтрит и няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.

Обслужване на клиенти

Защо използваме Вашите лични данни?

Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме Вашите запитвания, да обработваме жалби и гаранционни въпроси за продуктите, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ чрез електронна поща, нашата чат функция, по телефон или чрез социалните мрежи. Също така, може да се свържем с Вас, ако има проблем с поръчката Ви.

Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме всички данни, които ни предоставите, включително следните категории:

 • информация за контакт като име, адрес, имейл и телефонен номер

 • дата на раждане

 • информация за плащанията и история на плащанията

 • кредитна информация

 • информация за поръчки

 • всяка кореспонденция по даден въпрос

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на горепосочените услуги.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите данни докато имате активен профил в уебсайта. След закриване на профила, Вашите данни ще бъдат изтрити. След 1825 дни от дата на последната поръчка профилът Ви ще бъде автоматично изтрит.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния ни интерес. Ние няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред Вашите интереси и права или поради съдебни искове.

Развитие и подобрение

Защо използваме Вашите лични данни?

Ще използваме Вашите данни, за да оценяваме, развиваме и подобряваме нашите услуги, продукти и системи за всички наши клиенти. За целта няма да анализираме Вашите данни на персонално ниво, а цялата обработка ще бъде извършена с псевдоанонимни данни. Това включва извършване на анализ, за да станат нашите услуги по-лесни за използване, като например промяна на потребителския интерфейс, за да се опрости потокът от информация или да се подчертаят функциите, които обикновено се използват от нашите клиенти в нашите цифрови канали и да се подобрят ИТ системите за повишаване на сигурността за нашите посетители и клиенти като цяло.

Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме следните категории лични данни, ако решите да ни ги предоставите:

 • клиентски номер

 • дата на раждане

 • настройки на профила

 • пол

 • страна

Ще обработваме следните категории лични данни, ако сте направили покупка:

 • история на поръчката

 • информация за доставката

 • история на плащането

Ще обработваме следните категории лични данни, свързани с „бисквитките“:

 • история на кликванията

 • навигация и история на сърфирането

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Данните, които се препращат на трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги. Използваме компании, анализиращи уеб трафика, за да изследваме стандартното поведение на нашите клиенти в интернет.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Обработването на личните Ви данни с цел развитие и подобряване на нашите услуги и продукти е въз основа на легитимния ни интерес.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите данни докато имате активен профил в уебсайта. След закриване на профила, Вашите данни ще бъдат изтрити. След 1825 дни от дата на последната поръчка профилът Ви ще бъде автоматично изтрит.

Право да възразите срещу обработването на Вашите данни:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимния ни интерес, като се свържете с sales@branditi.com. След това профилът Ви ще бъде изтрит и няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.

Изпълнение на правните задължения

Защо използваме Вашите лични данни?

Ще използваме личните Ви данни, за да спазим постановленията в законите, съдебните решения и решенията на властите. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще запазим Вашите данни за период от време, необходим за предотвратяване и/или докладване на потенциални измами и други престъпления.

Право да възразите срещу обработването на Вашите данни:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимния ни интерес, като се свържете с sales@branditi.com. След това профилът Ви ще бъде изтрит и няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.

Бисквитки

Какво представляват бисквитките?

"Бисквитката" е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него по време на следващи посещения. Ако използвате нашите услуги, ние приемаме, че сте съгласни с използването на "бисквитките".

Как използваме бисквитките?

Използваме постоянни "бисквитки", за да съхраним избора Ви при работа с различни функционалности в уебсайта и Вашите данни, в случай че изберете "Запомни ме" при влизане във Вашия профил.

Използваме сесийни "бисквитки", когато преглеждате продукти или пък за да проверяваме дали сте влезли в системата. След като затворите браузъра този тип бисквитки се изтриват.

Използваме "бисквитки" на трети страни, за да събираме статистически и потребителски данни в сбита и индивидуална форма чрез инструменти за анализ, за да оптимизираме нашия сайт и да Ви представим подходяща маркетингова информация.

Някои "бисквитки" на трети страни се определят от услуги, които се използват в нашите страници и не са под наш контрол. Също така използваме "бисквитки" на трети страни, които извършват проследяване от различни страници, за да можем да Ви насочваме към други сайтове или канали.

Какви лични данни обработваме?

Ще свържем идентификационния номер на Вашата "бисквитка" с Вашите лични данни, изпратени и събрани във връзка с Вашия профил, само ако сте влезли в него.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за да Ви предоставим горепосочените услуги, като например инструмент за анализ с цел събиране на статистически данни и оптимизиране на нашия уебсайт, за да Ви предоставяме подходяща информация.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Ще свържем Вашите "бисквитки" с Вашите лични данни, само ако сте влезли в своя профил. Ако сте влезли в профила си, правното основание се основава на нашия легитимен интерес.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ние не запазваме Вашите лични данни. Можете лесно да изтриете "бисквитките" от Вашия компютър или мобилно устройство с помощта на Вашия браузър. Моля, обърнете внимание, че ако решите да деактивирате "бисквитките", няма да можете да се възползвате от всички функции.

Повече информация за "бисквитките", в това число за възможностите за тяхното управление, може да намерите на следния уебсайт: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Последна актуализация на 12.10.2022 г.

This is the sticky Notification module. You can use it for any sticky messages such as cookie notices, special promotions, or any other important messages. http://www.allaboutcookies.org/